Wzór na współczynnik przenikania ciepła stęszew

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła jest współczynnikiem, jaki wyznacza się dla przegród cieplnych. Znajduje zastosowanie głównie w budownictwie. Dzięki niemu wykonalne jest określenie wielkości ciepła, jakie przenika przez daną przegrodę cieplną. Współczynnik przenikania ciepła pozwala porównywać przegrody budowlane pod kątem właściwości cieplnych. Lepsza izolacja powiązana jest z mniejszą wartością tego współczynnika.
Wzór na współczynnik przenikania ciepła wygląda następująco: U = q/(S*T). W tym algorytmie S znaczy powierzchnię przegrody, T wydziela się przez różnicę temperatur po obydwu stronach przegrody, natomiast q jest strumieniem ciepła. Za to U to poszukiwany współczynnik przenikania ciepła.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

sitemap